Historie

                                                                                                                          

 Odd Fellow loge nr. 58 Riberhus blev stiftet den 6. september 1925.

Logens historie begynder helt tilbage til den 27. april 1909, da følgende 4. Brødre: Daugaard Peters, Carl Frederiksen, Wilhelm Peters og Chr. Pedersen stiftede en Oddfellow forening under navnet ”Riberhus.

De 4 brødre var medlemmer af loge nr. 20 ”Holger Danske”. Det blev trange tider for foreningen, således blev der frem til 1913 kun afholdt 5 møder, og i krigsårene 1914 – 1916 har der overhovedet ikke været afholdt møder.

Med hjælp fra brødrene i ”Holger Danske” kom der gang i foreningen og den 6. september 1925 kunne man indvi Odd Fellow Loge nr. 58 Riberhus.

Det var Stor Sire Christian Skeel, der instituerede logen. Han var en direkte efterkommer af rigsadmiral Albert Skeel, der var rigsråd og befalingsmand på slottet Riberhus i 1620. Hans gravmæle ses i Betlehemskapellet i Ribe Domkirke.

De første år havde ”Riberhus” hjemme i lejede lokaler på Skibbroen i en ejendom ejet af br. Wilhelm Peters. Desværre brændte denne bygning i marts måned 1931. Herefter besluttede brødrene at bygge nyt, og den 17. januar 1932 blev den nye logebygning i Sct. Laurentiigade indviet.

Foruden at være hjem for broderlogen, blev den fra den 17. maj 1957 også hjem for søsterloge nr. 38 ”Sct. Catharina”.

Lokalerne i Sct. Laurentiigade blev efter en årrække efterhånden for trange, og den 15. februar 1969 blev vor nuværende ejendom i Sct. Pedersgade indviet. Mange brødre havde deltaget aktivt i bygningsarbejdet. Den smukke bygning har en fornem placering og falder godt ind i bybilledet. Bygning blev i 1995 udvidet med en tilbygning indeholdende dagligstue og køkken.